Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Ο θάνατος του ελεύθερου επαγγελματία.

DIMITRIS KANAKIS

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ......

Μετά τόν προφητικό θάνατο τού εμποράκου τού αγαπημένου Arthur Miller , στήν Αμερική τήν περίοδο τής οικονομικής κρίσης , έρχεται ό θάνατος τού ελεύθερου επαγγελματία σήμερα στήν Ελλάδα !
Τό φαινόμενο είναι παγκόσμιο βέβαια , αλλά πάντοτε χώρες σάν τήν Ελλάδα βιώνουν πρώτες τίς συνέπειες τής εξάπλωσης τών πολυεθνικών , λόγω τής "ρηχής" αγοράς αλλά καί ρηχής αντίδρασης πού διαθέτουν.
Η έννοια τού Single ή Sole Trader - όπως ορίζεται νομικά στήν Αγγλική - περιγράφεται ώς εξής :
" A sole proprietorship, also known as the sole trader or simply a proprietorship, is a type of enterprise that is owned and run by one natural person and in which there is no legal distinction between the owner and the business entity....."
Ο χαρακτήρας τού ελεύθερου επαγγελματία σύμφωνα μέ τόν παραπάνω ορισμό ενέχει τήν απόλυτη προσωπική ενασχόληση ενός φυσικού προσώπου μέ μιά δραστηριότητα , καί φυσικά τήν όλη ευθύνη πού έχει νά κάνει μέ τυχόν παραβάσεις , αμέλειες , φορολογία , αστική ευθύνη , ασφάλεια κ.ά 
μέ εγγύηση μάλιστα καί κίνδυνο απώλειας τής προσωπικής του περιουσίας !
Ο αφανισμός τής ατομικής επιχείρησης στή χώρα μας έχει ήδη μπεί στό τελικό στάδιο τής εφαρμογής του από τούς δανειστές , καί φυσικά μέ τήν αμέριστη βοήθεια τών δημοσιογράφων οί οποίοι μέ τή λάσπη καί τίς ανακρίβειες ( μισές αλήθειες ) στρέφουν τήν κοινή γνώμη κατά τών επαγγελματιών - καί συνεπώς υπέρ τών πολυεθνικών - μέ πρώτο καί καλύτερο τόν Ομιλο Αλαφούζου !
Ο όμιλος αυτός - μέ τούς τηλεοπτικούς καί ραδιοφωνικούς του σταθμούς - είχε αναλάβει αρχικά τήν - πάσει θυσία - υποστήριξη εφαρμογής τών μνημονίων - 
επί προηγουμένων κυβερνήσεων - καί μάλιστα αποκαλούσε τήν αποδοχή καί εξυπηρέτηση τού απεχθούς χρέους.... ( φεῦ )
ΕΘΝΙΚΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ !!!!!!!!!!
Μέ τό μότο αυτό - καί σέ συνδυασμό μέ τήν απροκάλυπτη υποστήριξη τής Κυβέρνησης Σαμαρά - κατέληξε νά είναι συνήγορος τού Σόιμπλε καί τών τραπεζών , μέχρι τήν ανάληψη τής διακυβέρνησης τής χώρας από τόν Τσίπρα - τόν οποίον μάλιστα πολεμούσε λυσσωδώς μέχρι πρότινος !
Μόλις είδε ότι ό Τσίπρας όχι μόνο απεδέχθη τά μνημόνια , αλλά υπέγραψε κι' άλλο κάνοντας τή δουλειά τού εθνικού ξεβρακώματος καλύτερα κι' απ' τούς πρωτοδιδάξαντες Σαμαροβενιζέλους , ό ΣΚΑΙ έμεινε χωρίς πολιτικό αντικείμενο !
Αφού μεσολάβησε μιά περίοδος κατά τήν οποία οί πολιτικοί τρωγόντουσαν στή Βουλή καί στά παράθυρα γιά τό ποιός μάς γαμούσε λιγότερο , ή όλη πολιτική έχει περιοριστεί πλέον σέ ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω tweeter , καί διαγωνισμό εξυπνάδας χωρίς κανένα πολιτικό περιεχόμενο , ενώ ή χώρα ψυχορραγεί....
Ο ΣΚΑΙ ανέλαβε τότε - μαζί μέ τούς υπόλοιπους αξιοθρήνητους σταθμούς - τό καθαρά πρακτικό μέρος τής απαξίωσης τού επαγγελματισμού στή χώρα , ώς εξής :
TΗΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !
Εφθασε μάλιστα στό σημείο , ραδιοφωνικοί παραγωγοί εκπομπών του , νά κάνουν brainstorming ολόκληρο πρωινό , καί νά προτείνουν τήν μεταμφίεση εφοριακών σέ τουρίστες καί τήν αποστολή τους στά νησιά , γιά νά ελέγχουν τίς αποδείξεις τών μαγαζιών ! Ακόμα καί γιά φοιτητές έπεσε ή ιδέα , νά καρφώνουν επαγγελματίες γιά νά πάρουν χρηματικά bonuses για τίς σπουδές τους !
Πρόσφατα πού κάποιοι εφοριακοί προπηλακίστηκαν στά νησιά , βγήκε ασθμαίνων ό Πορτοσάλτε στήν τηλεόραση καί μίλησε γιά προστασία τών κλιμακίων τής ααδε ( σ.σ τέτοια αγωνία !
Αν είναι δυνατόν !
Αλλά και στό κεντρικό του δελτίο έβαλε έναν καραγκιόζη νά μάς μάθει σέ 6 κινήσεις πώς νά ελέγχουμε ΕΜΕΙΣ - μόνοι μας άν τό POS τού μαγαζάτορα είναι συνδεδεμένο μέ τήν ...Εφορία )
Αν δέν ήταν γελοίο , θά ήταν τραγικό ! Δέν μπορώ νά ξεχωρίσω !
Μετατρεπόμαστε σιγά-σιγά σέ κοινωνία ρουφιάνων τής ααδε , καί μαθαίνουμε τά παιδιά μας νά κάνουν τό ίδιο !
Τό θέμα τής φοροδιαφυγής γιά νά γίνει αντιληπτό από τούς πολίτες απαιτεί λίγη ποσότητα IQ , λίγη σκέψη , καί κυρίως EQ !
Γιά νά βοηθήσω , θά πώ ότι :
- Kανένα σοβαρό κράτος δέν χρειάζεται νά ασχολείται μέ τήν 
καθημερινή συναλλακτική κίνηση τών πολιτών !
- Ούτε μέ τήν γνησιότητα τών δηλωμένων ποσών στίς 
φορολογικές δηλώσεις !
( Αυτό μπορεί κάλλιστα νά εξεταστεί όταν ό πολίτης ενδιαφερθεί 
νά αποκτήσει ακίνητη περιουσία )
- Η έλλειψη ενδιαφέροντος απόκτησης περιουσιακών στοιχείων , 
πρέπει νά σημαίνει αυτομάτως καί τήν δίκαιη απαλλαγή του από άμεση 
φορολόγηση !
- Αντίθετα , οί επιθυμούντες νά αποκτήσουν ακίνητη περιουσία ( μέ όλα τά 
ευεργετήματα μιά τέτοιας κίνησης ( μεταπώληση , μεταβίβαση , ενεχύραση , 
διαθήκη κ.λ.π ) θά πρεπει νά αποδείξουν τά ανάλογα συσσωρευμένα κεφά-
λαια πρός τούτο.....
- Στή συνέχεια κάθε κράτος πού σέβεται τόν ρόλο του , πρέπει μέ τίς 
νομοθετήσεις του νά προστατεύει τήν υπεραξία ( Equity ) τού ακινήτου γιά τό
οποίο πληρώθηκε ένα σεβαστό ποσόν φόρου στήν απόκτησή του !
- Κάθε ποσόν πού δίδεται υπό μορφή σύνταξης ή μισθού από τό
κράτος , είναι μοιραίο νά γυρίσει πίσω μέσα στίς επόμενες μέρες 
μέσω τών άμεσων φόρων ! 
( Αν κατατεθεί στήν τράπεζα , πάλι θά μπορεί κάλλιστα νά 
χρηματοδοτήσει παραγωγικές δραστηριότητες άλλων !
- Τό ύψος τού ΦΠΑ σέ μιά οικονομία πού θέλει νά αναπτυχθεί δέν 
μπορεί νά υπερβαίνει ένα 5-6 % , καί σέ νησιώτικες περιοχές 
καθόλου !
- Επίσης δέν μπορούν όλα τά είδη νά έχουν τό ίδιο ΦΠΑ !
Δέν έχουν όλα τά προιόντα τήν ίδια αναγκαιότητα !
- Πρέπει κάθε φορολογικό μέτρο νά έχει τό στοιχείο τής 
υποστήριξης τών δημογραφικών αναγκών τής χώρας !
- Κάθε νόμος ή νομοσχέδιο η ρύθμιση πού προτείνεται γιά ψήφιση 
στή Βουλή πρέπει νά εξυπηρετεί τόν Ανθρωπο , τόν Πολίτη 
( αλλιώς είναι γιά τά σκουπίδια )
Ειδικά στή χώρα μας , ή στέρηση τών μετρητών σέ συνδυασμό μέ τήν χρήση χρεοπιστωτικών καρτών γιά τά πάντα σημαίνει δύο πράγματα :
α ) Τήν ταφόπλακα τής Ελληνικής κοινωνίας , τής οποίας τό μεγαλύτερο 
ποσοστό τού πληθυσμού είναι αποκλεισμένο από τό τραπεζικό σύστημα 
β ) Τήν αυτόματη ανάδειξη τών τραπεζών καί κράτους ( τών αλληλορουφιάνων 
δηλαδή ) σέ συνεταίρους νοικοκυριών καί επιχειρήσεων χωρίς νά προσφέ-
ρουν τίποτα .
Γιά τήν εξακρίβωση όλων τών παραπάνω δέν έχει κανείς παρά νά παρατηρήσει μέ προσοχή τούς όρους καί χαρακτηρισμούς τών δημοσιογράφων τών εκπομπών .
Επίθετα όπως :
Μπαταχτσήδες , Κακοπληρωτές ( Στρατηγικοί μάλιστα ) , Φοροφυγάδες κ.ά
αλλά καί φράσεις όπως :
- Νά κτίσουμε τό αφορολόγητό μας ( πόσο τρυφερό )
- Γιατί νά πληρώνεις εσύ αυτό πού φοροδιαφεύγει ό επαγγελματίας...
- Εως πότε οί Γερμανοί ( καί λοιποί εταίροι ) θά πληρώνουν από τήν τσέπη τους 
γιά τούς Ελληνες.......
- Νά τελειώνουμε μέ τίς αξιολογήσεις γιά νά βγούμε στίς αγορές
- Νά έρθει ή ανάπτυξη μέ τούς επενδυτές από τό εξωτερικό
- Νά δώσουμε θέσεις εργασίας σέ χιλιάδες κόσμο μέ τά έργα στό Ελληνικό
καί τά αεροδρόμια....
Ολα αυτά τά αφηγήματα είναι ύλη σεμιναρίων πού έχουν περάσει καί δυστυχώς μεταβολίζονται από τόν ανυποψίαστο κόσμο πού κλείνει τά μάτια στίς πραγματικές αλήθειες όπως :
- Oί πολυεθνικές παγκοσμίως κατέχουν τήν πρώτη θέση σέ διαφθορά , ακρίβεια
φοροαποφυγή , σκάνδαλα , μεθοδεύσεις , αλχημείες , απάτες κ.λ.π
- Οί τράπεζες σέ λίγα χρόνια θά κυβερνούν τόν πλανήτη ελέγχοντας τά 
υπερχρεωμένα έθνη , τίς περιουσίες , τό υπέδαφος , τό νερό , τό ηλεκτρικό , τό 
φαγητό , τά φάρμακα καί φυσικά τήν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !
Τέλος , άς αναλογιστούμε όλοι , ότι ή ομορφιά τών πόλεων , τά μαγαζιά , τά restaurants , τά μπαράκια , οί ταβέρνες , τά minimarkets , τά περίπτερα , τά
winebars , οί disco κ.λ.π , είναι όλα αυτά πού δίνουν χρώμα καί εικόνες στή 
ζωή μας καί στά ταξίδια μας......ΜΗΝ ΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ !
Μήν χάνουμε τόν εθνικό μας πλούτο μας γιά gadgets καί καθρεφτάκια πού μάς τάζουν οί πολυεθνικές......🤔

Δεν ξεγελούν τους τυπογράφους η ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ του κκε και τα τσιράκια τους

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

Μπορούν τα κόμματα να ανταγωνίζονται τους ιδιώτες στο επιχειρείν;;;;

Μήπως η κρίση στον κλάδο έχει ρίζα στην ΚΡΙΣΗ ΙΔΕΩΝ που υπάρχει σε αυτόν;

Η διέξοδος βρίσκεται στη δική μας πάλη.
Πρέπει να εξασφαλιστεί η δουλειά του καθενός.
Οι εργαζόμενοι του κλάδου να περάσουν στην αντεπίθεση.
Ανυποχώρητος ταξικός αγώνας (κλικ εδώ)
Το τέλος της αυταπάτης. Δικαιολογημένος ο φόβος τους... Δε θα «ξεμπερδέψουν»!!! (κλικ εδώ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------